Unikátne riešenie pre vašu leteckú halu

Športové letisko
či súkromný hangár?

Je to jednoduché.
My staviame. Vy lietate.

Hlavnou prednosťou systému LLENTAB pri výstavbe hangárov je možnosť stavby s rozponom haly až 70 m bez vnútorných oporných stĺpov, s neobmedzenou dĺžkou. Samozrejmosťou je vybavenie haly elektricky ovládanými posuvnými vrátami, prípadne mostovým žeriavom pre manipuláciu a pod.

Dodávame haly presne podľa vašich potrieb. V halách zabezpečíme podmienky pre ideálne vnútorné prostredie, či ide o športové letisko alebo halu so zázemím a administratívou letiska. Vonkajší vzhľad môže byť odvážny, alebo naopak diskrétny, podľa vašich predstáv. Na cestách po Slovensku, Čechách, Európe ste už niektoré z viac ako 10 000 dokončených oceľových hál LLENTAB určite videli.

5
5

dobrých dôvodov pre
leteckú halu či hangár
LLENTAB

IDEÁLNE PODMIENKY

Rozpätie haly až 100 metrov bez vnútorných stĺpov, neobmedzená dĺžka a prakticky neobmedzená výška – to sú niektoré z výhod systému LLENTAB. Pri návrhu priestorov vás tak takmer nič neobmedzuje.

JEDNODUCHÉ ÚPRAVY

Život je zmena. A haly LLENTAB sú na zmenu pripravené. Oceľová konštrukcia LLENTAB je ako stavebnica Merkur, ale pevnejšia a odolnejšia. Jednotlivé profily konštrukcie sú zoskrutkované, čo umožňuje zásadne jednoduchšie úpravy, ako pri ostatných typoch konštrukcií.

PREVERENÉ ČASOM

Sme viac ako 50 rokov na európskom trhu. Silné slovenské a české projekčné oddelenia využíva celá LLENTAB Group. Švédske haly LLENTAB stoja už viac ako 40 rokov. Keď vydržali bičovanie vetrom so slanou morskou vodou, na dlhú životnosť našich hál v miernom slovenskom podnebí sa môžete spoľahnúť.

SKÚSENOSTI

Je pravdepodobné, že v referenciách a zrealizovaných projektoch už máme leteckú halu podobnú vášmu zámeru. Sme radi, že vás môžeme spojiť s jedným alebo viacerými investormi, ktorí už realizovali podobný projekt. Novým výzvam sa nebránime, ale nie je potrebné vymýšľať už vymyslené.

VÝBORNÉ PRED-/ POPREDAJNÉ SLUŽBY

Naši klienti môžu profitovať z vysokej úrovne našich služieb pred aj po dokončení výstavby. Naše haly sú jednoducho viac ako oceľové haly – rozvíjajú obchodné vzťahy, ktoré vedú k dlhodobej spolupráci.

Moderný systém leteckých oceľových hál LLENTAB stojí na pevných historických základoch.

Úspešné príbehy majú často jednoduchý začiatok. Náročná prímorská klíma západného pobrežia Švédska si vyžadovala odolné skladové haly nielen pre poľnohospodársku techniku. V roku 1972 sa tejto výzvy chopil miestny podnikateľ Leif Lindblad a postupom času vytvoril odolné a efektívne riešenie – systém oceľových hál. A tak sa zrodil LLENTAB, ktorý sa postupne stal synonymom pre oceľové haly. Poznáme špecifiká spojené s výstavbou leteckých hál. Hlavnou prednosťou systému LLENTAB pri výstavbe hangárov je možnosť stavby s rozponom viac ako 70 m bez vnútorných oporných stĺpov. Samozrejmosťou je vybavenie haly elektricky ovládanými posuvnými vrátami, prípadne mostovým žeriavom pre manipuláciu a pod.

Predstavenie LLENTAB - stavime oceľové haly

Premyslený, flexibilný a odolný systém leteckých hál s ohľadom na udržateľnosť.

Zodpovedne sa usilujeme o trvalú udržateľnosť v celom procese návrhu, výroby aj montáže leteckých hál.

Udržateľnosť pre nás znamená nielen to, že hala je zo 100 % recyklovateľného materiálu. Konštrukcia LLENTAB  je navrhnutá premyslene, vďaka čomu potrebuje až o 20 % menej ocele oproti konvenčnému oceľovému rámu. Škandinávsky pôvod LLENTAB prispel k tomu, že o udržateľnosť sa usilujeme v celom procese. Navyše naše konštrukcie sa montujú až na mieste výstavby, vďaka čomu sú nižšie dopravné náklady z výroby na stavenisko.

Prečítajte si viac o našom úsilí minimalizovať dopady na životné prostredie pri výrobe a výstavbe leteckých hál.

Máme pre vás viac ako:

50000000+
m2 funkčného priestoru v Európe
50+
rokov skúseností na európskom trhu
30+
vlastných projektantov v SR a ČR
10000+
dokončených hál v Európe

Vyhľadajte si vo vašom okolí referencie leteckých hál LLENTAB podobné vášmu zámeru.

V prípade vášho vám radi sprostredkujeme návštevu vybranej referencie.

Predstavenie firmy LLENTAB

 Predstavenie LLENTAB - staviame oceľové haly

Výroba komponentov hál LLENTAB

Predstavenie firmy LLENTAB - vyrábame a staviame montované oceľové haly

Systém leteckých oceľových hál LLENTAB

Oceľové konštrukcie LLENTAB pre letecké haly sú zoskrutkované z prvkov vyrábaných zo za studena ohýbaných profilov. Profily sú vyrábané kontinuálnym rolovaním, alebo ohýbaním na ohraňovacích lisoch. Prvky sú vyrábané zo žiarovo zinkovaných oceľových zvitkov z vysokopevnostnej ocele. Jednotlivé kusy sú spájané skrutkami triedy 8.8 (obvykle s priemerom M12 alebo M16).

Všetky profily vyrábame z vysokopevnostnej ocele. Profily s hrúbkou materiálu 1,5 až 7 mm sa vyrábajú zo zvitkov pozinkovanej ocele. Za studena tvarované pozinkované profily zaručujú dlhodobú kvalitu a nízku spotrebu ocele. Profily s hrúbkou do 2 mm sú chránené vrstvou zinku Z275 (275 g/m2). Od 2,5 mm je štandardné zinkovanie Z450 (450 g/m2).

Základné tvary profilov LLENTAB sú Z-profily (na väznice a stenové nosníky), C-profily (na stĺpy, priehrady a časti rámov), H-profily (na hornú a spodnú pásnicu priehradovej konštrukcie). Vo všetkých profiloch sú už pri výrobe vyrazené montážne otvory.

Schéma haly LLENTAB s opláštením pre zvýšenie požiarnej odolnosti

Konštrukcie sú riešené ako rámy s priehradovými väzníkmi určujúcimi tvar strechy.

Stĺpy pre letecké haly a hangáre sú navrhované ako členené prvky s rámovými spojkami, alebo ako priehradové stĺpy.

Priehradové väzníky pre letecké haly sú zostavené z C-profilov a H-profilov. Staticky sú rámy uvažované ako dvojkĺbové, prípadne ako votknuté rámy. Rám môže byť tvorený kĺbovo uloženými strešnými väzníkmi na votknutých stĺpoch.

Všetky konštrukcie pre letecké haly a hnagáre sú navrhované podľa konkrétnych požiadaviek klienta (rozmery, opláštenie, zaťaženie, výplň otvorov, …).

LLENTAB využíva modulárny systém pôdorysných rozmerov s krokom 300 mm. Tento krok má vplyv na nadväznosť sekundárnych konštrukcií, príslušenstvo a na štandardné detaily.

Sme schopní úplne vyhovieť individuálnym požiadavkám klienta.

Optimálne rozmiestnenie rámov a návrh konštrukcie leteckej haly už pri prvom návrhu zohľadňujú zaťaženie s nadväznosťou na typ opláštenia a špecifické požiadavky na konštrukciu haly.

V technickom oddelení spoločnosti LLENTAB vám radi zadarmo pripravíme základné výkresy konštrukcie pre ďalšie spracovanie projektovej dokumentácie.

Na našom hlavnom webe www.llentab.sk nájdete ďalšie technické informácie o systéme hál LLENTAB, vrátane možnosti ich stiahnutia v PDF.

Každý projekt leteckej haly starostlivo posudzujeme a optimalizujeme konštrukčné riešenie, aby vyhovovalo vašim potrebám.

Dlhoročná odolnosť leteckých hál – vyrábame zo zvitkov žiarovo pozinkovanej ocele – kontinuálne žiarové zinkovanie.

Nie je hangár ako hangár, rovnako ako nie je zinkovanie ako zinkovanie. Pre staviteľov a projektantov oceľových hál je dôležité vedieť, že profily a konštrukcie zinkované formou kontinuálneho žiarového zinkovania majú výrazne lepšie vlastnosti ako galvanizovane zinkované.

Žiarovým zinkovaním je pozinkovaný celý povrch rovnomerne. Aj v oblasti žiarového zinkovania však nájdete rozdiely. Pri bežnom žiarovom zinkovaní ponorom dochádza k čiastočnému nataveniu ocele zinkom, čím vzniká krehká intermetalická fáza. Preto LLENTAB pri výrobe profilov a opláštenia používa oceľové zvitky s ochrannou vrstvou zinku nanášanou veľmi kvalitnou technológiou kontinuálneho zinkovania. Pri tejto technológii kontinuálneho zinkovania krehká intermetalická fáza ocele a zinku nevzniká. Vďaka tomu pozinkovanie nepraská, čím je zaručená dlhodobá vysoká odolnosť profilov a konštrukcií proti korózii.

Možnosti vrát
v našich halách

Možnosti vrát skladových hál LLENTAB

Konštrukcia hál LLENTAB umožňuje osadiť do stenového plášťa široké spektrum typov vrát.

Záleží len na potrebách investora, či bude prístup do haly zabezpečený vrátami ovládanými manuálne alebo elektricky, a tiež aký typ vrát bude optimálny z hľadiska prevádzkovej logistiky: posuvné, sekčné, rolovacie alebo skladacie vráta, vráta kombinované s nakladacími mostíkmi.

Samozrejmosťou je individuálna voľba vzhľadu, dostatočná požiarna odolnosť, či optimálna rýchlosť a frekvencia otvárania vrát.

Bezplatná technická podpora

Technická podpora LLENTAB

Rozhodli sme sa podeliť sa o naše skúsenosti a poskytnúť technickú podporu pre projekčné a architektonické kancelárie a projektantov.

Odborným garantom podpory je Ing. Dušan Bernaťák, vedúci oddelenia projekcie a technický riaditeľ slovenskej pobočky LLENTAB.

Podpora je určená projektantom a architektom bez rozdielu zamerania a typu hál.

Záujemcom z radov projektantov poskytneme konzultácie a výstupy, potrebné informácie a podklady zadarmo a nezáväzne.

Ako si vybrať dodávateľa oceľovej haly

Ako si vybrať dodávateľa oceľovej haly

Oceľové haly sú čoraz populárnejšie. Môžu slúžiť na rôzne účely. Používajú sa na skladovanie, výrobu, pre poľnohospodárstvo, aj ako hangáre, letecké haly so zázemím alebo športovo-spoločenské zariadenia.

Výber typu oceľovej konštrukcie závisí aj od účelu budovy. Najdôležitejším rozhodnutím, ktoré musíte urobiť pred začiatkom investície je výber dodávateľa oceľovej haly. Ten by mal byť po analýze vašich potrieb schopný navrhnúť riešenie, ktoré bude čo najlepšie zodpovedať vašim predstavám. Prečítajte si 10 praktických rád, ktoré vám pomôžu pri výbere dôveryhodnej spoločnosti.

Máme pre vás viac!

Nezáleží, či ste priamy zadávateľ, generálny dodávateľ alebo architekt – máme pre vás viac ako oceľové haly.

Praktické rady pre projektovanie a výber dodávateľa leteckej oceľovej haly

Sme skúsení špecialisti v oblasti leteckých hál a hangárov